Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області постійно проводить роботу з запобігання корупційним правопорушенням або правопорушенням, пов’язаним з корупцією


 Пам'ятка державного службовця щодо врегулювання конфлікту інтересів


 

Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області (далі - Головне управління) звертається до керівників підприємств, установ і організацій, підприємців та фізичних осіб спільно боротись з проявами корупції

   Одним із пріоритетних напрямів діяльності Головного управління є реалізація визначеної Президентом України антикорупційної стратегії та вжиття комплексних заходів для запобігання і протидії корупції не лише при проведені державного нагляду (контролю) на підконтрольних об’єктах, а й у самому Головному управлінні.

  Задля мінімізації корупціогенних чинників у Головному управлінні ще на етапі планування заходів контролю впроваджено підхід до відбору об’єктів державного нагляду (контролю) на підставі оцінки ризиків контролю.

  Антикорупційну спрямованість мають і заходи Головного управління, до яких воно вдається для належного проведення діяльності та обмеження тиску на суб’єкти господарювання шляхом зменшення кількості контрольних заходів.

 Керівництво Головного управління звертається до керівників підприємств, установ і організацій, підприємців, фізичних осіб з проханням брати активну участь у протидії корупційним проявам серед працівників Головного управління, невідкладно інформувати про такі прояви Головне управління та правоохоронні органи.

 Крім того, кожен громадянин може отримати роз'яснення щодо повноважень Головного управління, його територіальних органів, а також повідомити про зловживання при проведенні державного нагляду (контролю) суб'єктів господарювання державного сектору економіки, на підприємствах, установах, організаціях, у підприємців та фізичних осіб.

 Якщо такі факти матимуть місце, про них необхідно терміново повідомляти, зателефонувавши за наведеними далі номерами:

- телефон довіри Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області(0522) 32 26 29;

- телефон приймальні начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області – (0522) 24 63 36.

Завідувач сектору з питань запобігання корупції – Клименюк Олексій Вікторович

___________________________________________________________________________________________________________


Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області постійно працює в напрямку запобігання корупційним правопорушенням або правопорушенням, пов’язаним з корупцією

Одним із пріоритетних напрямів діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області (далі - Головне управління) є реалізація визначеної Президентом України антикорупційної стратегії та вжиття комплексних заходів для запобігання корупції не лише при проведенні державного нагляду (контролю) на підконтрольних об’єктах, а й у самому Головному управлінні.

Організація роботи з питань недопущення та профілактики корупційних правопорушень в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Кіровоградській області здійснюється відповідно до вимог законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 та інших нормативно-правових актів.

На виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції», Постанови Кабінету Міністрів від 04.09.2013 року № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції», розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 10.05.2016 року № 196-р «Про затвердження обласної антикорупційної програми на 2016-2017 роки», з метою підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання корупції в Головному управлінні створений і діє Сектор з питань запобігання корупції .

З метою запобігання корупційним або пов’язаним з корупцією правопорушенням Головним управлінням здійснюється систематичний контроль дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції». На офіційному веб-сайті Головного управління в розділі «Антикорупційна діяльність» розміщено інформацію «Запобігання проявам корупції» зі зверненням до керівників підприємств, установ і організацій, підприємців, фізичних осіб брати активну участь у протидії корупційним проявам серед працівників Головного управління, невідкладно інформувати про такі прояви Головне управління та правоохоронні органи. З метою дотримання принципу відкритості і прозорості у діяльності Головного управління у вказаній вище рубриці розміщені матеріали антикорупційної тематики.

У Головному управлінні постійно діє «телефон довіри», за яким можна надати повідомлення, що заслуговують на увагу в контексті боротьби з корупцією, а також з інших найбільш гострих, суспільно значущих проблем, які потребують негайного вирішення. З метою здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня знань різних верств населення стосовно розвитку інститутів громадського суспільства та їх ролі у формуванні негативного ставлення до корупції, протидії чинникам, що її зумовлюють, діяльність Головного управління постійно висвітлюється в засобах масової інформації, на офіційному сайті Головного управління. Для посилення відомчого контролю за додержанням принципів прозорості та відкритості діяльності Головного управління на офіційному сайті запроваджено рубрику «Запобігання проявам корупції», де постійно розміщуються нормативно-правові акти з питань державної служби та запобігання проявам корупції, інші матеріали стосовно організації антикорупційної роботи, зазначено канали повідомлення про корупцію.

Кожен громадянин може отримати роз'яснення щодо повноважень Головного управління, його структурних підрозділів, а також повідомити про зловживання при проведенні заходів державного нагляду (контролю) у суб'єктів господарювання, на підприємствах, установах, організаціях, у підприємців та фізичних осіб. Якщо такі факти мають місце, про них необхідно терміново повідомляти за номером телефону довіри Головного управління – (0522) 24 63 36.

Для забезпечення здійснення ефективних і скоординованих дій щодо реалізації державної антикорупційної політики в Головному управлінні затверджено План заходів щодо запобігання корупції на 2018 рік.

Антикорупційну спрямованість мають і заходи Головного управління, до яких воно вдається задля належного проведення діяльності та обмеження тиску на суб’єктів господарювання шляхом зменшення кількості заходів контролю.

Сектором з питань запобігання корупції Головного управління ведеться моніторинг змін в антикорупційному законодавстві з подальшим оперативним інформуванням працівників структурних підрозділів Головного управління. Для ознайомлення та врахування в роботі структурним підрозділам Головного управління було направлено інформаційні листи щодо виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції», роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю, попередження про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції». Наказом Головного управління «Про перевірки факту подання декларації та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції» обов’язок інформувати про випадки неподання або несвоєчасного подання таких декларацій покладено на Сектор з питань запобігання корупції.

На виконання Закону України «Про запобігання корупції» всі державні службовці задекларували свої доходи за 2017 рік.

Крім того розроблено Порядок взаємодії з структурними підрозділами з метою обліку суб’єктів декларування, у яких виник обов’язок подати декларацію відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції».

З метою забезпечення здійснення ефективних і скоординованих дій щодо реалізації державної антикорупційної політики на виконання розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 10 травня 2016 року № 196-р, яким затверджена обласна антикорупційна Програма на 2016-2017 роки, Головне управління постійно інформує обласну державну адміністрацію про виконання заходів обласної антикорупційної Програми.

Начальником Головного управління систематично проводяться наради з керівниками структурних підрозділів з актуальних питань діяльності, в тому числі щодо додержання законності та правопорядку, протидії корупції, конституційних прав і свобод людини.

Питання запобігання корупції було розглянуто на засіданні колегії Головного управління за підсумками діяльності за 2017 рік.

У структурних підрозділах і територіальних органах Головного управління протягом 2017 року було проведено 9 заходів з питань недопущення корупційних діянь та дотримання антикорупційного законодавства, а саме: тематичні наради, семінари, заняття та лекції, засідання круглого столу.

Вживаються заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів в осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення. Проводиться роз’яснювальна робота серед працівників щодо безумовного виконання вимог статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» щодо забезпечення повідомлення не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника.

Відповідно до листа Держпродспоживслужби від 30.06.2017 року № 601-08-12/6742 Головне управління на виконання Антикорупційної програми Держпродспоживслужби (далі - Програма) зобов’язало структурні та територіальні підрозділи для запобігання використанню службового становища посадовими особами при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) та неповідомленню посадовими особами про наявність конфлікту інтересів при проведенні перевірки проводити навчання в частині дотримання законодавства безпосередньо перед контрольними заходами.

Для запобігання впливу з боку посадових осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб, зменшення ймовірності не повідомлення керівнику про конфлікт інтересів, недопущення використання службового становища посадовою особою для створення особливо сприятливих умов для осіб, стосунки з якими спричиняють виникнення у посадової особи приватного інтересу під час виконання службових обов’язків Сектор з питань запобігання корупції Головного управління періодично проводить моніторинг виконання правил етичної поведінки та відповідних принципів і норм, повідомляє працівників про відповідальність щодо недотримання вимог розділів IV та V Закону України «Про запобігання корупції», передбачених статтею 172-8 «Незаконне використання інформації, що стала відома у зв’язку з виконанням службових повноважень» та статтею 172-7 «Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Кожне призначення на посади державних службовців проводиться на конкурсній основі або за іншою процедурою, передбаченою законодавством. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, проводиться спеціальна перевірка, у тому числі відомостей, поданих особисто.

Претенденти на зайняття посади державного службовця в обов’язковому порядку попереджаються про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції» щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби. Забезпечено ознайомлення всіх державних службовців Головного управління з Загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 5 серпня 2016 року № 158, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 року за № 1203/29333.

Важливим аспектом реалізації державної антикорупційної політики є забезпечення дієвої взаємодії Головного управління з органами прокуратури, СБУ, іншими правоохоронними органами області у сфері запобігання корупції. З цією метою керівництво Головного управління бере участь у координаційних нарадах керівників правоохоронних органів в Кіровоградській області щодо забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства.

Важливим напрямком діяльності Головного управління є проведення превентивних інформаційно-роз’яснювальних антикорупційних заходів щодо практичного застосування нормативно-правових актів у сфері запобігання корупції. Так, з метою підвищення рівня обізнаності осіб, уповноважених на виконання функцій держави, постійно здійснюється проведення роз’яснювальної роботи з питань застосування вимог Закону України «Про запобігання корупції», інших нормативно-правових актів антикорупційного спрямування.

Начальником Головного управління здійснено комплекс організаційно-практичних заходів, спрямованих на запобігання корупції в сфері з підвищеним корупційним ризиком – проведенні прийому та реєстрації заяв із документами, необхідними для здійснення відомчої реєстрації і зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожно-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів та видачі свідоцтв про реєстрацію машин і державних номерних знаків.

З метою створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвитку добросовісної конкуренції Головне управління долучилося до електронної системи публічних закупівель ProZorro.

Група державних службовців Головного управління підвищила свою кваліфікацію на базі Державного навчального закладу «Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій» Кіровоградської обласної державної адміністрації. Почин матиме продовження.

Робота щодо запобігання корупційним проявам і порушенням буде продовжена.

 

Мобільні додатки

  

 

 

Посилання

Лічильник відвідувань

1139950
Сьогодні
Цього місяця
Всього
680
59455
1139950

Ваш IP: 52.200.130.163
26-04-2019