Електронні платіжні засоби чи готівка? Це – вибір споживача під час розрахунку за товари чи послуги Рекомендовані

До Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надходять звернення від мешканців регіону з приводу здійснення безготівкових операцій у закладах торгівлі, громадського харчування тощо. У пропонованому нижче тексті надаємо роз’яснення з найбільш поширених у зверненнях питань на окреслену тему.

Для споживачів безготівковий розрахунок стає невід’ємною частиною системи платежів. Подекуди платіжний термінал є обов’язковим атрибутом господарської діяльності підприємців чи юридичних осіб у сфері здійснення ними торговельної діяльності.

Питання застосування платіжних терміналів в нашій країні регулюють наступні закони: «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», «Про захист прав споживачів».

Згідно з законодавчими вимогами користувачем електронного платіжного засобу може бути юридична або фізична особа. Електронний платіжний засіб, за допомогою якого можна ініціювати переказ з рахунка користувача, має дозволяти ідентифікувати користувача.

Банк має право передати електронний платіжний засіб у власність користувача або надати йому в користування в порядку, визначеному договором. Банк та користувач укладають договір щодо порядку та умов використання електронного платіжного засобу. Банк перед укладенням договору зобов'язаний ознайомити користувача з умовами договору про використання електронного платіжного засобу (далі - договір), з тарифами на обслуговування електронного платіжного засобу та правилами користування електронним платіжним засобом. Банк зобов'язаний забезпечити викладення цієї інформації в доступній формі й розмістити її в доступному для користувача місці, а також надати на його вимогу в письмовій або електронній формі і під час видачі електронного платіжного засобу надати користувачеві примірник договору, правил користування електронним платіжним засобом та тарифів банку на обслуговування електронного платіжного засобу. Використання електронного платіжного засобу за довіреністю не допускається, крім випадку проведення операцій з випуску додаткового електронного платіжного засобу для довіреної особи.

Представник користувача має право отримати електронний платіжний засіб за довіреністю, що видана користувачем та посвідчена у встановленому законодавством порядку. У такому разі банк не несе відповідальності за проведення операцій з використанням такого електронного платіжного засобу, виданого представнику за довіреністю. Ці норми для суб’єктів господарювання мають зобов’язальний характер.

Відповідно до п. 14.19 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» суб'єкти господарювання зобов'язані забезпечувати можливість здійснення держателями електронних платіжних засобів розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням електронних платіжних засобів не менше трьох платіжних систем, однією з яких є багатоемітентна платіжна система, платіжною організацією якої є резидент України (до прикладу, VISA, MasterCard, НСМЕП).

Контроль за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо здійснення розрахунків з використанням електронних платіжних засобів здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, а за забезпеченням захисту прав держателів електронних платіжних засобів на здійснення зазначених розрахунків - спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів.

Вимоги до суб'єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги) визначає Кабінет Міністрів України. На сьогодні таким документом є постанова Кабінету Міністрів України від 29.09.2010 №878 «Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів». Як зазначено в цій постанові, платіжні термінали (для проведення через них розрахунків за допомогою платіжних карток) слід застосовувати під час розрахунків суб'єктам господарювання (враховуючи суб'єктів малого підприємництва, до яких, зокрема, і належать платники єдиного податку), які провадять діяльність у сфері продажу товарів, громадського харчування та послуг, використовують відповідно до закону реєстратори розрахункових операцій та здійснюють господарську діяльність у населених пунктах із кількістю жителів від 25 тис. осіб. Ці вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 29.09.2010 №878 у повному обсязі почали діяти ще з 01.01.2012.

Звільнені від обов'язкового приймання спеціальних платіжних засобів для здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) заклади громадського харчування закритого типу, які обслуговують певний контингент споживачів, зокрема особовий склад Збройних Сил та інших військових формувань, студентів, учнів та викладачів вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладів, працівників промислових підприємств, підприємств торгівлі з торговельною площею до 20 кв. метрів (крім автозаправних станцій), а також суб'єкти господарювання, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення менше 25 тис. осіб.

Додатково у ч. 2 ст. 17 Закону України «Про захист прав споживачів» встановлено, що споживач має право на вільний вибір товарів і послуг у зручний для нього час та на вільне використання електронних платіжних засобів з урахуванням режиму роботи й обов'язкових для продавця (виконавця) форм (видів) розрахунків, установлених законодавством та забороняється у будь-який спосіб обмежувати використання покупцем електронних платіжних засобів, якщо відповідно до законодавства продавець (виконавець) зобов'язаний приймати їх до сплати.

За порушення встановлених законодавчих норм у разі звернення споживача суб’єкти господарювання можуть нести фінансову відповідальність.

Мобільні додатки

  

 

 

Посилання

Лічильник відвідувань

2150327
Сьогодні
Цього місяця
Всього
211
17539
2150327

Ваш IP: 3.231.25.104
09-08-2020