Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області (далі - Головне управління) звертається до керівників підприємств, установ і організацій, підприємців та фізичних осіб спільно боротись з проявами корупції

   Одним із пріоритетних напрямів діяльності Головного управління є реалізація визначеної Президентом України антикорупційної стратегії та вжиття комплексних заходів для запобігання і протидії корупції не лише при проведені державного нагляду (контролю) на підконтрольних об’єктах, а й у самому Головному управлінні.

  Задля мінімізації корупціогенних чинників у Головному управлінні ще на етапі планування заходів контролю впроваджено підхід до відбору об’єктів державного нагляду (контролю) на підставі оцінки ризиків контролю.

  Антикорупційну спрямованість мають і заходи Головного управління, до яких воно вдається для належного проведення діяльності та обмеження тиску на суб’єкти господарювання шляхом зменшення кількості контрольних заходів.

 Керівництво Головного управління звертається до керівників підприємств, установ і організацій, підприємців, фізичних осіб з проханням брати активну участь у протидії корупційним проявам серед працівників Головного управління, невідкладно інформувати про такі прояви Головне управління та правоохоронні органи.

 Крім того, кожен громадянин може отримати роз'яснення щодо повноважень Головного управління, його територіальних органів, а також повідомити про зловживання при проведенні державного нагляду (контролю) суб'єктів господарювання державного сектору економіки, на підприємствах, установах, організаціях, у підприємців та фізичних осіб.

 Якщо такі факти матимуть місце, про них необхідно терміново повідомляти, зателефонувавши за наведеним далі номером:

- телефон довіри Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області(0522) 24 63 36;

- телефон приймальні начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області – (0522) 24 63 36.

Завідувач сектору з питань запобігання корупції – Клименюк Олексій Вікторович

___________________________________________________________________________________________________________


Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області постійно працює в напрямку запобігання корупційним проявам та порушенням

Одним із пріоритетних напрямів діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області (далі - Головне управління) є реалізація визначеної Президентом України антикорупційної стратегії та вжиття комплексних заходів для запобігання і протидії корупції не лише при проведені державного нагляду (контролю) на підконтрольних об’єктах, а й у самому Головному управлінні.

На виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції», Постанови Кабінету Міністрів від 04.09.2013 року № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції», розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 10.05.2016 року № 196-р «Про затвердження обласної антикорупційної програми на 2016-2017 роки», з метою підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання корупції наказом Головного управління від 12.09.2016 року № 62 призначено Уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції та затверджено Положення про Уповноважену особу з питань запобігання корупції в Головному управлінні.

З метою запобігання корупційним або пов’язаним з корупцією правопорушенням Головним управлінням здійснюється систематичний контроль дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції». На офіційному веб-сайті Головного управління в рубриці «Антикорупційна діяльність» розміщено інформацію «Запобігання проявам корупції» зі зверненням до керівників підприємств, установ і організацій, підприємців, фізичних осіб брати активну участь у протидії корупційним проявам серед працівників Головного управління, невідкладно інформувати про такі прояви Головне управління та правоохоронні органи. З метою дотримання принципу відкритості і прозорості у діяльності Головного управління у вказаній вище рубриці розміщені матеріали антикорупційної тематики.

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління постійно оновлюється інформація в спеціальному розділі «Антикорупційна діяльність» на сайті Головного управління.

Кожен громадянин може отримати роз'яснення щодо повноважень Головного управління, його структурних підрозділів, а також повідомити про зловживання при проведенні заходів державного нагляду (контролю) у суб'єктів господарювання державного сектору економіки, на підприємствах, установах, організаціях, у підприємців та фізичних осіб. Якщо такі факти мають місце, про них необхідно терміново повідомляти за номером телефону довіри Головного управління (0522) 24 63 36.

Для забезпечення здійснення ефективних і скоординованих дій щодо реалізації державної антикорупційної політики затверджено План заходів щодо запобігання корупції в Головному управлінні.

Антикорупційну спрямованість мають і заходи Головного управління, до яких воно вдається задля належного проведення діяльності та обмеження тиску на суб’єктів господарювання шляхом зменшення кількості заходів контролю.

Уповноваженою особою з питань запобігання корупції Головного управління ведеться моніторинг змін в антикорупційному законодавстві з подальшим оперативним інформуванням працівників структурних підрозділів Головного управління. Для ознайомлення та врахування в роботі структурним підрозділам Головного управління було направлено інформаційні листи щодо виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції», роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю, попередження про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції». Наказом Головного управління «Про перевірки факту подання декларації та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції» обов’язок інформувати про випадки неподання або несвоєчасного подання таких декларацій покладено на Уповноважену особу з питань запобігання корупції.

На виконання Закону України «Про запобігання корупції» всі державні службовці задекларували свої доходи за 2016 рік.

Крім того розроблено Порядок взаємодії з структурними підрозділами з метою обліку суб’єктів декларування, у яких виник обов’язок подати декларацію відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції».

З метою забезпечення здійснення ефективних і скоординованих дій щодо реалізації державної антикорупційної політики на виконання розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 10 травня 2016 року № 196-р, яким затверджена обласна антикорупційна Програма на 2016-2017 роки, Головне управління постійно інформує обласну державну адміністрацію про виконання заходів обласної антикорупційної Програми.

Начальником Головного управління систематично проводяться наради з керівниками структурних підрозділів з актуальних питань діяльності, в тім числі щодо додержання законності та правопорядку, протидії корупції, конституційних прав і свобод людини.

На засіданнях колегії Головного управління за підсумками діяльності в першому і другому півріччях 2017 року було підбито підсумки роботи в тому числі і з питань запобігання та виявлення корупції.

У структурних підрозділах і територіальних органах Головного управління протягом 2017 року було проведено 9 заходів - тематичних нарад, семінарів, занять, лекцій, круглих столів з питань недопущення корупційних діянь та дотримання антикорупційного законодавства.

Також вживаються заходи щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів.

Відповідно до  листа Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 30.06.2017 року № 601-08-12/6742 Головне управління на виконання Антикорупційної програми Держпродспоживслужби (далі - Програма) зобов’язало структурні та територіальні підрозділи для запобігання використанню службового становища посадовими особами при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) та неповідомлення посадовими особами про наявність конфлікту інтересів при проведенні перевірки проводити навчання в частині дотримання законодавства безпосередньо перед контрольними заходами.

Для запобігання впливу з боку посадових осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб, зменшення ймовірності не повідомлення керівнику про конфлікт інтересів, недопущення використання службового становища посадовою особою для створення особливо сприятливих умов для осіб, стосунки з якими спричиняють виникнення у посадової особи приватного інтересу, під час виконання службових обов’язків Уповноважена особа з питань запобігання корупції Головного управління періодично проводить моніторинг виконання правил етичної поведінки та відповідних принципів і норм, повідомляє працівників про відповідальність щодо недотримання вимог розділів IV та V Закону України «Про запобігання корупції», передбачених статтею 172-8 «Незаконне використання інформації, що стала відома у зв’язку з виконанням службових повноважень» та статтею 172-7 «Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Кожне призначення на посаду державних службовців проводиться на конкурсній основі або за іншою процедурою, передбаченою законодавством.

Протягом 2017 року Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління були проведені перевірки роботи структурних підрозділів Головного управління та за їх результатами складено відповідні акти та прийняті рішення щодо підвищення ефективності їх роботи.

Важливим аспектом реалізації державної антикорупційної політики є забезпечення дієвої взаємодії Головного управління з органами прокуратури, СБУ, іншими правоохоронними органами області у сфері запобігання корупції. З цією метою керівництво Головного управління взяло участь у координаційних нарадах керівників правоохоронних органів в Кіровоградській області щодо забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства.

Важливим напрямком Головного управління є проведення превентивних інформаційно-роз’яснювальних антикорупційних заходів щодо практичного застосування нормативно-правових актів у сфері запобігання корупції.

Так, з метою підвищення рівня обізнаності осіб, уповноважених на виконання функцій держави, постійно здійснюється проведення роз’яснювальної  роботи з питань застосування вимог Закону України «Про запобігання корупції», інших нормативно-правових актів антикорупційного спрямування.

Начальником Головного управління здійснено комплекс організаційно-практичних заходів, спрямованих на запобігання та виявлення корупції в сфері з підвищеним корупційним ризиком – проведенні прийому та реєстрації заяв із документами, необхідними для здійснення відомчої реєстрації і зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожно-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів та видачі свідоцтв про реєстрацію машин і державних номерних знаків.

З метою створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвитку добросовісної конкуренції Головне управління долучилося до електронної системи публічних закупівель ProZorro.

Група державних службовців Головного управління підвищила свою кваліфікацію на базі Державного навчального закладу «Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій» Кіровоградської обласної державної адміністрації. Почин матиме продовження.

Робота щодо запобігання корупційним проявам і порушенням буде продовжена в 2018 році.

Посилання

Лічильник відвідувань

303872
Сьогодні
Цього місяця
Всього
248
29270
303872

Ваш IP: 54.198.122.70
25-04-2018