• Конституція України;
 • Закон України "Про державну службу";
 • Кодекс України про адміністративні правопорушення;
 • Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";
 • Закон України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів";
 • Закон України "Про ветеринарну медицину";
 • Закон України "Про запобігання корупції";
 • Закон України "Про звернення громадян";
 • Закон України "Про інформацію";
 • Закон України "Про адміністративні послуги";
 • Закон  України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";
 • Закон  України "Про доступ до публічної інформації";
 • Закон  України "Про електронні документи та електронний документообіг";
 • Закон  України "Про захист населення від інфекційних хвороб";
 • Закон  України "Про відходи";
 • Закон  України "Про державний бюджет на 2016 рік";
 • Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру";
 • Закон України "Про молоко та молочні продукти";
 • Закон України "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них";
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 402  "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає державному ветеринарно-санітарному контролю та нагляду, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною ветеринарною та фітосанітарною службою";
 • Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 06.02.2017 № 41 ″Про затвердження форми акта, складеного за результатами державного аудиту щодо додержання операторами ринку вимог законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках″;
 • Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 06.02.2017 № 42 ″Про затвердження форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю стосовно додержання операторами ринку гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими продуктами″;
 • Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12.10.2011 № 538 "Про затвердження переліків питань для здійснення планових заходів державного  нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання законодавства у галузі  ветеринарної медицини та уніфікованої форми акта перевірки";
 • Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20.08.2013 № 507 "Про затвердження уніфікованої форми акта, який складається за результатами перевірок суб’єктів господарювання у частині дотримання ветеринарно-санітарних вимог для потужностей (об’єктів) з виробництва продуктів бджільництва";
 • Наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 23.02.2017 № 8 "Про забезпечення дотримання ветеринарно-санітарних вимог під час некомерційного перевезення собак, котів та домашніх тхорів (фреток) до країн-членів Європейського Союзу";
 • Наказ Держпродспоживслужби від 06.06.2016 № 130 ″Про затвердження інформаційних і технологічних карток адміністративних послуг″;
 • Сертифікат здоров’я на харчові продукти нетваринного походження / HEALTH CERTIFICATE;
 • Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.02.2016 № 38 "Про затвердження Порядку затвердження експортних потужностей, внесення та виключення їх з реєстру затверджених експортних потужностей";
 • Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.02.2016 № 39 "Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам";
 • Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.02.2016 № 40 "Про затвердження Порядку ведення реєстру операторів ринку та потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл";
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.1992 № 478 (в редакції постанови Кабінету міністрів України від 19.02.1998 № 1836) ″Про перелік протиепізоотичних, лікувальних, лабораторно-діагностичних, радіологічних та інших ветеринарно-санітарних заходів, що проводяться органами державної ветеринарної медицини за рахунок відповідних бюджетних та інших коштів″;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2008 № 413 ″Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення протиепізоотичних заходів та переліку послуг спеціалістів ветеринарної медицини, які провадять ветеринарну практику, за здійснення обов’язкових або необхідних протиепізоотичних заходів та розмірів їх оплати″;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1350 ″Про затвердження Положення про Державну протиепізоотичну комісію при Кабінеті Міністрів України та типових положень про місцеві державні надзвичайні протиепізоотичні комісії″.

 

     Ветеринарно-санітарні вимоги: 

 

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1006 "Про затвердження переліку особливо небезпечних (карантинних) хвороб тварин";
 • Наказ Міністерства аграрної політики України  від 14.06.2004 № 71 "Про затвердження Ветеринарних вимог щодо імпорту  в Україну об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду";
 • Наказ Міністерства аграрної політики України від 21.03.2002  № 17 "Про затвердження Ветеринарних та санітарних вимог  до особистих селянських господарств -  виробників сирого товарного молока";
 • Наказ Міністерства аграрної політики України від 21.03.2002 № 18 "Про затвердження Ветеринарних та санітарних вимог до пунктів закупівлі молока від тварин, які утримуються в особистих селянських господарствах";
 • Наказ Міністерства аграрної політики України від 07.06.2002 № 31 "Про затвердження Ветеринарно-санітарних вимог щодо заготівлі і переробки воскосировини";

 

Ветеринарно-санітарні правила:

 

 • Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.08.2014  № 288 "Про затвердження Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку";
 • Наказ Міністерства аграрної політики України  від 14.01.2004 № 4  "Про затвердження Ветеринарно-санітарних правил для боєнь, забійно-санітарних пунктів  господарств та подвірного забою тварин";
 • Наказ Міністерства аграрної політики України і Української академії аграрних наук від 20.09.2000 № 184/82 "Правила ввезення в Україну та вивезення за її межі бджіл і продуктів бджільництва";
 • Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини від 13.08.2002 № 44 "Про затвердження Правил транспортування та зберігання ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових  добавок та засобів ветеринарної медицини у ветеринарних аптеках,  їх структурних підрозділах, на базах, складах тощо";
 • Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини від 07.06.2002 № 28 "Про затвердження Правил передзабійного ветеринарного  огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та м'ясних продуктів";
 • Наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини України  від 03.07.2001 № 53 "Про затвердження Ветеринарно-санітарних правил для птахівничих господарств і вимог до їх проектування";
 • Наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини України  від 07.09.2001 № 70 "Про затвердження Ветеринарно-санітарних правил  для суб'єктів господарювання (підприємств, цехів) з переробки птиці та виробництва яйцепродуктів, Правил ветеринарно-санітарної експертизи яєць свійської птиці";
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 641 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління, і розміру плати за їх надання";
 • Про затвердження Правил облаштування і утримання діючих (існуючих) худобомогильників та біотермічних ям для захоронення трупів тварин у населених пунктах України;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 № 833 "Про затвердження Порядку відбору зразків продукції тваринного, рослинного і біотехнологічного походження для проведення досліджень".

 

Мобільні додатки

  

 

 

Посилання

Лічильник відвідувань

2548749
Сьогодні
Цього місяця
Всього
2426
2426
2548749

Ваш IP: 3.236.175.108
01-03-2021