Cфера захисту споживачів,
реклами, антитютюнового законодавства 

 

 1. Закон України «Про захист прав споживачів»;
 2. Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";
 3. Закон України "Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;
 4. Закон України "Про звернення громадян";
 5. Закон України "Про житлово-комунальні послуги";
 6. Закон України "Про рекламу";
 7. Закон України "Про загальну безпечність нехарчової продукції";
 8. Закон України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення";
 9. Закон України "Про туризм»;
 10. Закон України "Про поштовій зв'язок»;
 11. Закон України "Про телекомунікації";
 12. Постанова КМУ від 19.03.1994 р. № 172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів»;
 13. Постанова КМУ від 11.04.2002 р. № 506 "Про затвердження Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів";
 14. Постанова КМУ від 15.06.2006 р. № 833 "Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів";
 15. Постанова КМУ від 31. 10.2007 р. № 1280 «Про затвердження Порядку відбору зразків продукції для визначення її якісних показників та форми акта відбору зразків продукції»;
 16. Постанова КМУ від 16.05.1994 р. № 313 "Про затвердження правил побутового обслуговування населення";
 17. Постанова КМУ від 21.07.2005 р. № 630 "Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення";
 18. Постанова КМУ від 26.07.1999 р. № 1357 «Про затвердження правил користування електричною енергією для населення»;
 19. Постанова КМУ від 08.07.2015 р. № 474 «Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт»;
 20. Постанова КМУ від 17.02.2010 р. № 151 «Про затвердження Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості»;
 21. Постанова КМУ від 29.12.2003 р. № 2067 "Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами";
 22. Постанова КМУ від 26.05.2004 р. № 693 «Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу»;
 23. Постанова КМУ від 11.11.2015 р. № 991 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності»;
 24. Постанова КМУ від 05.03.2009 р. № 270 «Про затвердження Правил надання послуг поштового зв'язку»;
 25. Постанова КМУ від 11.04.2012 р. № 295 «Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг»;
 26. Постанова КМУ від 29.07.2015 р. № 803 «Про затвердження Порядку встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)»;
 27. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 р. № 219 "Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства";
 28. Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 24.06.1996 р. № 349 "Про затвердження Інструкції про Книгу відгуків і пропозицій на підприємствах роздрібної торгівлі та у закладах ресторанного господарства";
 29. Наказ Державної туристичної адміністрації України від 16.03.2015 № 19; «Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг»;
 30. Наказ Міністерства економіки України від 19.04.2007 р. № 104 "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами";
 31. Наказ Міністерства економіки України від 19.04.2007 р. № 103 «Про затвердження Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями»;
 32. Наказ Міністерства будівництва, архітектури, та житлово-комунального господарства України від 22.11.2005 р. № 4 «Про затвердження Порядку відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання»;
 33. Наказ Українського союзу  об'єднань, підприємств і  організацій  побутового  обслуговування населення  27.08.2000 р. № 20 «Про затвердження інструкцій щодо надання окремих видів побутових послуг».

 

Сфера здійснення ринкового нагляду

 

 1. Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»;
 2. Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції»;
 3. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;
 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення;
 5. Постанова КМУ від 31.08.2011 № 921 «Деякі питання відшкодування суб’єктом господарювання вартості відібраних зразків нехарчової продукції та проведення їх експертизи (випробування)»;
 6. Постанова КМУ від 05.10.2011 № 1017 «Про затвердження Порядку здійснення контролю стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів»;
 7. Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1397 «Про затвердження Порядку функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду, внесення до неї відомостей і подання повідомлень»;
 8. Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1398 «Про затвердження Порядку функціонування системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, та подання повідомлень для внесення до неї»;
 9. Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1400 «Деякі питання захисту прав споживачів (користувачів) щодо безпечності нехарчової продукції»;
 10. Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1401 «Про затвердження Порядку подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду»;
 11. Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1404 «Про затвердження ступенів ризику видів нехарчової продукції та критеріїв, за якими визначається належність нехарчової продукції до відповідних ступенів ризику»;
 12. Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1406 «Питання реалізації та знищення використаних під час проведення експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду»;
 13. Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1407 «Про затвердження Методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів»;
 14. Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1410 «Про затвердження Порядку розроблення та перегляду секторальних планів державного ринкового нагляду моніторингу та звітування про їх виконання»;
 15. Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1069 «Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд»;
 16. Наказ Мінекономрозвитку від 11.06.2012 № 690 «Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду».

 

Сфера відповідності

 

 1. Постанова КМУ від 03.09.2008 № 787 «Про затвердження Технічного регламенту максимально дозволеного споживання електроенергії холодильними приладами»;
 2. Постанова КМУ від 03.12.2008 № 1057 «Про затвердження Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні»;
 3. Постанова КМУ від 27.05.2015 № 340 «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників»;
 4. Постанова КМУ від 14.01.2009 № 13 «Про затвердження Технічного регламенту щодо назв текстильних волокон і маркування текстильних виробів»;
 5. Постанова КМУ від 29.10.2009 № 1149 «Про затвердження Технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання»;
 6. Постанова КМУ від 27.08.2008 № 748 «Про затвердження Технічного регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі»;
 7. Постанова КМУ від 24.09.2008 № 856 «Про затвердження Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі»;
 8. Постанова КМУ від 08.10.2008 № 898 «Про затвердження Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі»;
 9. Постанова КМУ від 05.11.2008 № 967 «Про затвердження Технічного регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском»;
 10. Постанова КМУ від 30.01.2013 № 62 «Про затвердження Технічного регламенту безпеки машин»;
 11. Постанова КМУ від 20.09.2008 № 717 «Про затвердження Технічного регламенту мийних засобів»;
 12. Постанова КМУ від 11.07.2013 № 515 «Про затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок»;
 13. Постанова КМУ від 24.06.2009 № 679 «Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання»;
 14. Постанова КМУ від 29.07.2009 № 785 «Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання»;
 15. Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції».

 

Сфера метрології

 

 1. Закон України від 05.06.2014 № 1314-VII «Про метрологію та метрологічну діяльність»;
 2. Закон України від 05.04.2007 № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;
 3. Закон України від 02.12.2010 № 2735-VI «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»;
 4. Закон України від 02.12.2010 № 2736-VI «Про загальну безпечність нехарчової продукції»;
 5. Постанова КМУ від 13.01.2016 № 94 «Про затвердження Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки»;
 6. Постанова КМУ від 24.02.2016 № 163 «Про затвердження Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки»;
 7. Постанова КМУ від 16.12.2015 № 1193 «Про затвердження Технічного регламенту щодо деяких товарів, які фасують за масою та об’ємом у готову упаковку»;
 8. Постанова КМУ від 16.12.2015 № 1062 «Про затвердження Технічного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладів»;
 9. Постанова КМУ від 19.08.2015 № 607 «Про затвердження Технічного регламенту щодо пляшок, які використовуються як мірні ємності»;
 10. Постанова КМУ від 16.12.2015 № 1195 «Про затвердження Порядку встановлення міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки за категоріями»;
 11. Постанова КМУ від 16.12.2015 № 1058 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері метрології та метрологічної діяльності та визначається періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та кількістю фасованого товару в упаковках»;
 12. Постанова КМУ від 08.07.2015 № 474 «Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт»;
 13. Постанова КМУ від 04.06.2015 № 374 «Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці»;
 14. Постанова КМУ від 31.10.2007 № 1279 «Про затвердження Порядку відшкодування суб'єктом господарювання витрат, пов'язаних з проведенням експертизи (випробування) зразків продукції»
 15. Наказ Мінекономрозвитку від 01.11.2016 № 1837 «Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планової (позапланової) перевірки з метрологічного нагляду у сфері законодавчо регульованої метрології», зареєстрований у Мін’юсті 18.11.2016 за № 1501/29631;
 16. Наказ Мінекономрозвитку від 13.10.2016 № 1747 «Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями», зареєстрований у Мін’юсті 01.11.2016 за № 1417/29547;
 17. Наказ Мінекономрозвитку від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів», зареєстрований у Мінюсті 24.02.2016 за № 278/28408;
 18. Наказ Мінекономрозвитку від 04.08.2015 № 914 «Про затвердження визначень основних одиниць SI, назв та визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначень та Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин», зареєстрований в Мін’юсті 25.08.2015 за № 1022/27467;
 19. Наказ Мінекономрозвитку від 21.12.2015 № 1719 «Про затвердження норм часу, необхідного для проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації», зареєстрований у Мінюсті 14.01.2016 за № 51/28181;
 20. Наказ Мінекономрозвитку від 23.12.2015 № 1747 «Про затвердження Типового положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, органів управління об’єднань підприємств, підприємств, установ та організацій, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології, визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики», зареєстрований в Мін’юсті 16.01.2016 за № 79/28209;
 21. Наказ Мінекономрозвитку від 14.06.2016 № 972 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів», зареєстрований у Мін’юсті 02.07.2016 за № 914/29044.

Співчуття

співчуття

Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області висловлює щире співчуття начальнику відділу правового забезпечення Головного управління Сосонському Олександру Миколайовичу у зв’язку з тяжкою, непоправною втратою – смертю матері Людмили Іванівни.


Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області глибоко сумує з приводу передчасної смерті діловода відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Олександрійського міського управління Головного управління Петрусь Вікторії Віталіївни та висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійної.

Мобільні додатки

  

 

 

Посилання

Лічильник відвідувань

2090921
Сьогодні
Цього місяця
Всього
552
21127
2090921

Ваш IP: 18.206.194.134
11-07-2020