Людям із порушенням зору
Стандартна версія
A+ A-

Затверджено Порядок здійснення перерахунку вартості комунальних послуг

Постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2024 № 127 «Деякі питання здійснення перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості» (далі – Постанова) затверджено Порядок здійснення перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості (далі – Порядок).

Установлено, що Порядок не застосовується на територіях, які включено до затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією:

  • з дати виникнення можливості бойових дій до дати припинення можливості бойових дій та протягом трьох місяців з дати припинення такої можливості;
  • з дати початку бойових дій до дати завершення бойових дій та протягом трьох місяців з дати їх завершення;
  • з дати початку тимчасової окупації до дати завершення тимчасової окупації та протягом трьох місяців з дати її завершення.

Порядок визначає механізм та умови здійснення перерахунку вартості послуг з постачання теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами/управління побутовими відходами (далі - послуги) за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості. Також ним передбачені кількісні та якісні характеристики надання послуг, які враховуються під час здійснення перерахунку. Дія Порядку поширюється на виконавців послуг (далі - виконавці) та споживачів, яким надається відповідна послуга (далі - споживач).

У разі ненадання послуги, надання не в повному обсязі або невідповідної якості виконавець зобов’язаний протягом одного місяця, що настає за розрахунковим періодом, самостійно здійснити перерахунок згідно з вимогами цього Порядку, а також сплатити споживачеві неустойку (штраф) у порядку та розмірі, що визначені законодавством або договором.

Якщо причиною ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі є перевищення виконавцем нормативних строків проведення аварійно-відновлювальних робіт або коли надання послуги з постачання теплової енергії для потреб опалення почалося пізніше початку опалювального періоду та/або припинилося раніше закінчення опалювального періоду, виконавець за відповідний період (за винятком періоду, протягом якого відбувалася ліквідація або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача), крім здійснення перерахунку, виплачує таким споживачам неустойку (штраф) у порядку та розмірі, що визначені законодавством або договором.

У разі надходження від споживача акта-претензії за визначеною формою, що складений за результатами перевірки якості послуги згідно з Порядком проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1145, та прийняття виконавцем рішення про задоволення вимог, викладених в акті-претензії, або у разі, коли претензія споживача вважається визнаною виконавцем, перерахунок здійснюється протягом одного місяця починаючи з дати, коли прийнято рішення про задоволення вимог, викладених в акті-претензії, або з дати, коли претензія споживача вважається визнаною виконавцем. Перерахунок за актом-претензією, що надійшов від споживача відповідного багатоквартирного будинку, здійснюється виконавцем для усіх споживачів такого будинку, яким була надана послуга невідповідної якості.

Перерахунок здійснюється незалежно від наявності у споживача заборгованості за відповідну послугу та відображається виконавцем у наступному за періодом перерахунку періоді нарахування. Сума перерахунку та неустойки (штрафу) за порушення умов договору зараховується споживачу в погашення заборгованості за фактично спожиті послуги, а у разі відсутності заборгованості - в оплату майбутніх платежів до моменту припинення дії договору, укладеного із споживачем.

Інформація про здійснення перерахунку зазначається виконавцем у рахунку на оплату послуги із зазначенням при цьому даних про суму перерахунку, період, за який його здійснено та розмір неустойки (штрафу), сплаченої споживачеві.

За наявності в приміщенні споживача кількох вузлів розподільного обліку води, сума перерахунку відповідної послуги визначається окремо за кожним з таких вузлів.

У разі ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості протягом кількох розрахункових періодів перерахунок здійснюється щодо кожного розрахункового періоду окремо.

У разі припинення дії договору та здійснення виконавцем остаточних розрахунків із споживачем за надану послугу у таких розрахунках обов’язково враховується сума перерахунку, якщо він не був здійснений раніше виконавцем відповідно до вимог цього Порядку та сума неустойки (штрафу), якщо існували підстави для її сплати споживачеві.

Звертаємо увагу, що перерахунок не здійснюється:

  • за період, коли послуги не надавалися у зв’язку із проведенням ремонтних і профілактичних робіт, ліквідацією наслідків аварії, оскільки плата за такий період не нараховується;
  • у разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі споживачам, яким плата за такі послуги нараховується за показаннями вузлів комерційного обліку теплової енергії/води або показаннями вузлів розподільного обліку води (до встановлення вузла (вузлів) комерційного обліку води у будівлі);
  • у разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або невідповідної якості за період, протягом якого відбувалася ліквідація або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача;
  • у разі невідповідності фактичної температури повітря нормативній температурі у приміщеннях споживача, що оснащені вузлами розподільного обліку теплової енергії/приладами-розподілювачами теплової енергії (у разі укладення споживачем індивідуального договору про надання послуги з постачання теплової енергії з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем);
  • якщо виконавець послуги доведе, що в точці обліку такої послуги (у разі укладення індивідуального договору про надання послуги з постачання теплової енергії з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем - на межі внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку та інженерно-технічних систем приміщення споживача) її якість відповідала вимогам, установленим Законом України «Про житлово-комунальні послуги», іншими актами законодавства і договором.

Нездійснення перерахунку з підстав, визначених вище, не звільняє виконавця від обов’язку сплати споживачеві неустойки (штрафу) у порядку та розмірі, що визначені законодавством або договором.

Print
PDF
Email

Мапа сайту

Напрямки