Людям із порушенням зору
Стандартна версія
A+ A-

Основні напрямки діяльності

          Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області відповідно до покладених на нього завдань:

* охороняє території України від занесення регульованих шкідливих організмів;

* здійснює державний контроль за дотриманням карантинного режиму і проведенням заходів із карантину рослин при вирощуванні, заготівлі, вивезенні, ввезенні, транспортуванні, зберіганні, переробці, реалізації та використанні об'єктів регулювання;

* здійснює державний контроль за своєчасним проведенням рекомендованих заходів щодо захисту рослин, додержання підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами встановлених регламентів застосування засобів захисту рослин;

* здійснює державний контроль за виконанням заходів по застосуванню пестицидів для боротьби з шкідливими організмами в посівах сільськогосподарських культур;

* реалізує державну політику у сферах карантину та захисту рослин, насінництва та розсадництва, ГМО у відкритих системах, охорони прав на сорти рослин, контролю за якістю зерна та продуктів його переробки;

* здійснює  державний контроль та нагляд, інспектування та моніторинг відповідної території, об'єктів регулювання;

* видає фітосанітарні сертифікати, фітосанітарні сертифікати на реекспорт та карантинні сертифікати на рослини, продукти рослинного походження та інші об'єкти регулювання;

* здійснює державний контроль за відповідністю встановленим законодавством вимогам щодо якості засобів захисту рослин, у тому числі пестицидів, які завозяться в Україну, а також за додержанням регламентів їх застосування;

* проводить державний контроль за проведенням підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами нагляду за фітосанітарним станом рослин сільськогосподарського та іншого призначення, багаторічних і лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого ґрунту, місць зберігання та переробки продукції рослинного походження, а також захистом їх від шкідливих організмів;

* здійснює державний нагляд (контроль) за:

діяльністю суб’єктів усіх форм власності і господарювання у сфері насінництва та розсадництва;

дотриманням сортових та посівних якостей насіння, що реалізується суб’єктами оптової та роздрібної торгівлі;

сертифікацією насіння і садивного матеріалу;

дотриманням юридичними та фізичними особами вимог законодавства з охорони прав на сорти рослин у сфері виробництва, використання, зберігання, реалізації та розмноження сортів рослин;

збереженістю сортів рослин;

дотриманням особистого немайнового права авторства на сорт, майнового права власника сорту, права попереднього користування і права при відновленні прав на сорт, права на поширення сорту в Україні;

дотриманням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритих системах на підприємствах, в установах і організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх підпорядкування і форм власності;

дотриманням зерновими складами регламенту зберігання зерна та продуктів його переробки у процесі зберігання зерна та продуктів його переробки;

якістю зерна та продуктів його переробки;

       *проводить арбітражне (експертне) визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу за заявою споживача або суб’єкта насінництва та розсадництва;  

*проводить відбір арбітражних та контрольних проб насіння та садивного матеріалу;

*приймає рішення про можливість подальшого використання або знищення зерна та продуктів його переробки за результатами проведення їх експертизи (лабораторних аналізів);

       *  здійснює інші повноваження, визначені законодавством України та покладені на Держпродспоживслужбу України Президентом України.

Управління фітосанітарної безпеки під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з Кіровоградською обласною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на території Кіровоградської області.


Print
PDF
Email

Мапа сайту

Напрямки