Людям із порушенням зору
Стандартна версія
A+ A-

Перелік нормативно-правових актів

Cфера захисту споживачів,
реклами, антитютюнового законодавства 

 1. Закон України «Про захист прав споживачів»;
 2. Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";
 3. Закон України "Про звернення громадян";
 4. Закон України "Про житлово-комунальні послуги";
 5. Закон України "Про рекламу";
 6. Закон України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання";
 7. Закон України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення";
 8. Закон України "Про туризм»;
 9. Закон України "Про поштовій зв'язок»;
 10. Постанова КМУ від 19.03.1994 р. № 172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів»;
 11. Постанова КМУ від 28 листопада 2023 р. №1251 "Про затвердження Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів";
 12. Постанова КМУ від 15.06.2006 р. № 833 "Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів";
 13. Постанова КМУ від 31.10.2007 р. №1280 «Про затвердження Порядку відбору зразків продукції для визначення її якісних показників та форми акта відбору зразків продукції»;
 14. Постанова КМУ від 16 червня 2023 р. №614 "Про затвердження Правил побутового обслуговування населення";
 15. Постанова КМУ від 08.07.2015 р. № 474 «Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт»;
 16. Постанова КМУ від 06.02.2024 р. № 127 «Деякі питання здійснення перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості»;
 17. Постанова КМУ від 29.12.2003 р. № 2067 "Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами";
 18. Постанова КМУ від 26.05.2004 р. № 693 «Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу»;
 19. Постанова КМУ від 11.11.2015 р. № 991 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності»;
 20. Постанова КМУ від 05.03.2009 р. № 270 «Про затвердження Правил надання послуг поштового зв'язку»;
 21. Постанова КМУ від 11.04.2012 р. № 295 «Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг»;
 22. Постанова КМУ від 29.07.2015 р. № 803 «Про затвердження Порядку встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)»;
 23. Постанова КМУ від 4 червня 1998 р. № 802 "Про Правила торгівлі дорогоцінними металами (крім банківських металів) і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням у сирому та обробленому вигляді і виробами з них, що належать суб’єктам господарювання на праві власності"
 24. Постанова КМУ від 5 липня 2019 р. № 690 "Про затвердження Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення"
 25. Постанова КМУ від 21 серпня 2019 р. № 830 "Про затвердження Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії"
 26. Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 "Про затвердження Кодексу газорозподільних систем"
 27. Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 №310 "Про затвердження Кодексу систем розподілу"
 28. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 р. № 219 "Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства";
 29. Наказ Державної туристичної адміністрації України від 16.03.2015 № 19; «Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг»;
 30. Наказ Міністерства економіки України від 19.04.2007 р. № 104 "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами";
 31. Наказ Міністерства економіки України від 19.04.2007 р. № 103 «Про затвердження Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями»;
 32. Наказ МІНІСТЕРСТВА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ від 26.07.2019  №169 «Про затвердження Порядку відключення споживачів від мереж (систем) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води»;
 33. Наказ Українського союзу  об'єднань, підприємств і  організацій  побутового  обслуговування населення  27.08.2000 р. № 20 «Про затвердження інструкцій щодо надання окремих видів побутових послуг».
 34. Наказ МІНІСТЕРСТВА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ від 22.11.2018  № 315 "Про затвердження Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг"

 

Сфера здійснення ринкового нагляду

 1. Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»;
 2. Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції»;
 3. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;
 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення;
 5. Постанова КМУ від 31.08.2011 № 921 «Деякі питання відшкодування суб’єктом господарювання вартості відібраних зразків нехарчової продукції та проведення їх експертизи (випробування)»;
 6. Постанова КМУ від 05.10.2011 № 1017 «Про затвердження Порядку здійснення контролю стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів»;
 7. Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1397 «Про затвердження Порядку функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду, внесення до неї відомостей і подання повідомлень»;
 8. Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1398 «Про затвердження Порядку функціонування системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, та подання повідомлень для внесення до неї»;
 9. Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1400 «Деякі питання захисту прав споживачів (користувачів) щодо безпечності нехарчової продукції»;
 10. Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1401 «Про затвердження Порядку подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду»;
 11. Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1404 «Про затвердження ступенів ризику видів нехарчової продукції та критеріїв, за якими визначається належність нехарчової продукції до відповідних ступенів ризику»;
 12. Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1406 «Питання реалізації та знищення використаних під час проведення експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду»;
 13. Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1407 «Про затвердження Методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів»;
 14. Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1410 «Про затвердження Порядку розроблення та перегляду секторальних планів державного ринкового нагляду моніторингу та звітування про їх виконання»;
 15. Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1069 «Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд»;
 16. Наказ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ від 19.04.2019  № 667 «ППро затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду і державного контролю продукції».

 

Сфера відповідності

 1. Постанова КМУ від 03.09.2008 № 787 «Про затвердження Технічного регламенту максимально дозволеного споживання електроенергії холодильними приладами»;
 2. Постанова КМУ від 10 березня 2017 р. №139 «Про затвердження Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні»;
 3. Постанова КМУ від 27.05.2015 № 340 «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників»;
 4. Наказ МІНІСТЕРСТВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ від 28.07.2020  № 1408 «Про затвердження Технічного регламенту назв текстильних волокон і відповідного етикетування та маркування вмісту складників сировинного складу текстильних виробів»;
 5. Постанова КМУ від 16 грудня 2015 р. № 1067 «Про затвердження Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання»;
 6. Постанова КМУ від 27.08.2008 № 748 «Про затвердження Технічного регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі»;
 7. Постанова КМУ від 4 липня 2018 р. № 814 «Про затвердження Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі»;
 8. Постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055 «Про затвердження Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах»;
 9. Постанова КМУ від 4 липня 2018 р. № 536 «Про затвердження Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском»;
 10. Постанова КМУ від 30.01.2013 № 62 «Про затвердження Технічного регламенту безпеки машин»;
 11. Постанова КМУ від 20.09.2008 № 717 «Про затвердження Технічного регламенту мийних засобів»;
 12. Постанова КМУ від 28 лютого 2018 р. № 151 «Про затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок»;
 13. Постанова КМУ від 24 травня 2017 р. № 355 «Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання»;
 14. Постанова КМУ від 16 грудня 2015 р. № 1077 «Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання»;
 15. Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції».

 

Сфера метрології

 1. Закон України від 05.06.2014 № 1314-VII «Про метрологію та метрологічну діяльність»;
 2. Закон України від 05.04.2007 № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;
 3. Закон України від 02.12.2010 № 2735-VI «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»;
 4. Постанова КМУ від 13.01.2016 № 94 «Про затвердження Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки»;
 5. Постанова КМУ від 24.02.2016 № 163 «Про затвердження Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки»;
 6. Постанова КМУ від 16.12.2015 № 1193 «Про затвердження Технічного регламенту щодо деяких товарів, які фасують за масою та об’ємом у готову упаковку»;
 7. Постанова КМУ від 16.12.2015 № 1062 «Про затвердження Технічного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладів»;
 8. Постанова КМУ від 19.08.2015 № 607 «Про затвердження Технічного регламенту щодо пляшок, які використовуються як мірні ємності»;
 9. Постанова КМУ від 16.12.2015 № 1195 «Про затвердження Порядку встановлення міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки за категоріями»;
 10. Постанова КМУ від 6 березня 2019 р. № 185 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері законодавчо регульованої метрології та визначається періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та кількістю фасованого товару в упаковках»;
 11. Постанова КМУ від 04.06.2015 № 374 «Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці»;
 12. Постанова КМУ від 31.10.2007 № 1279 «Про затвердження Порядку відшкодування суб'єктом господарювання витрат, пов'язаних з проведенням експертизи (випробування) зразків продукції»
 13. Наказ Мінекономрозвитку від 06.11.2019  № 324 «Про затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планової (позапланової) перевірки з метрологічного нагляду щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері законодавчо регульованої метрології»;
 14. Наказ Мінекономрозвитку від 13.10.2016 № 1747 «Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями», зареєстрований у Мін’юсті 01.11.2016 за № 1417/29547;
 15. Наказ Мінекономрозвитку від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів», зареєстрований у Мінюсті 24.02.2016 за № 278/28408;
 16. Наказ Мінекономрозвитку від 04.08.2015 № 914 «Про затвердження визначень основних одиниць SI, назв та визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначень та Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин», зареєстрований в Мін’юсті 25.08.2015 за № 1022/27467;
 17. Наказ Мінекономрозвитку від 21.12.2015 № 1719 «Про затвердження норм часу, необхідного для проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації», зареєстрований у Мінюсті 14.01.2016 за № 51/28181;
 18. Наказ Мінекономрозвитку від 23.12.2015 № 1747 «Про затвердження Типового положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, органів управління об’єднань підприємств, підприємств, установ та організацій, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології, визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики», зареєстрований в Мін’юсті 16.01.2016 за № 79/28209;
 19. Наказ Мінекономрозвитку від 14.06.2016 № 972 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів», зареєстрований у Мін’юсті 02.07.2016 за № 914/29044.


Print
PDF
Email

Мапа сайту

Напрямки