Людям із порушенням зору
Стандартна версія
A+ A-

Основні напрямки діяльності

Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарії відповідно до покладених на нього завдань займається питаннями безпечності харчових продуктів і здійснює відповідно до законодавства у галузі ветеринарної медицини та безпечності харчових продуктів державний нагляд (контроль) за:

- тваринами, харчовими продуктами, іншими об’єктами заходів, пов’язаними з продуктами тваринного походження, репродуктивним матеріалом, племінною справою у тваринництві, біологічними продуктами, патологічним матеріалом, ветеринарними препаратами, субстанціями, кормовими добавками, преміксами та кормами, засобами ветеринарної медицини, засобами догляду за тваринами та супутніми об'єктами, штамами мікроорганізмів, а також потужностями, що використовуються для їх виробництва, переробки, зберігання та обігу;

- діяльністю суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, перевезення, зберігання, реалізацію органічної продукції (сировини);

- проведенням ветеринарно-санітарної експертизи на потужностях, які використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу тварин, харчових продуктів, а також на агропродовольчих ринках;

- безпечністю харчових продуктів у процесі їх виробництва та/або обігу з метою їх експорту та імпорту, а також видачею міжнародних ветеринарних  сертифікатів (для держав СНД - ветеринарних свідоцтв у визначених законодавством випадках);

- переміщенням тварин, харчових продуктів та інших об’єктів, пов’язаних з продуктами тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів, засобів ветеринарної медицини, засобів догляду за тваринами та супутніми об’єктами, штамів мікроорганізмів;

- організацією роботи зі збору, утилізації та знищення загиблих тварин і відходів тваринного походження;

- здійсненням протиепізоотичних заходів юридичними та фізичними особами, що проводять професійну діяльність у галузі ветеринарної медицини;

- дотриманням законодавства щодо ідентифікації та реєстрації тварин;

 

До основних завдань Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарії відносяться:

- організація захисту населення від хвороб, спільних для тварин і людей;

- організація здійснення заходів для проведення дезінфекції, дезінсекції та дератизації на потужностях, що використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу тварин, харчових продуктів, репродуктивного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів, а також засобів, що використовуються для їх транспортування;

- аналіз причин і умов виникнення та поширення хвороб тварин, організація заходів щодо локалізації та ліквідації спалаху заразних хвороб, спільних для тварин і людей, підготовка пропозицій та рекомендацій щодо профілактики, ліквідації та боротьби з такими хворобами;

- координація діяльності спеціалістів ветеринарної медицини незалежно від їх підпорядкування;

- здійснення державного контролю за розведенням та утриманням сільськогосподарських тварин для запобігання жорстокому поводженню з ними;

- забезпечення у випадках, передбачених законом, своєчасного встановлення карантину в разі виникнення заразних хвороб тварин, виконання карантинних та інших ветеринарно-санітарних заходів в інфікованій та буферній зонах, а в разі необхідності - у зоні спостереження;

- координація діяльності установ ветеринарної медицини з організації та проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи харчових продуктів, неїстівних продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, кормових добавок, преміксів та кормів, забезпечення проведення ветеринарно-санітарних заходів щодо перевірки безпечності харчових продуктів;

- встановлення на підставі результатів проведення аналізу ризику періодичності здійснення державного контролю кожної потужності, що є об’єктом державного контролю.

- здійснення державного контролю за впровадженням постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР);

- затвердження планів щорічного державного контролю та планів  державного моніторингу відповідно до закону.

 

Сприяння:

- постійному навчанню та підвищенню кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини;

- виконанню загальнодержавних програм у галузі ветеринарної медицини, у тому числі проведення моніторингу залишкової кількості ветеринарних препаратів та забруднювальних речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах.


Print
PDF
Email

Мапа сайту

Напрямки