Людям із порушенням зору
Стандартна версія
A+ A-

Основні напрямки діяльності

 1. Здійснення, відповідно до законодавства, державного санітарно-епідеміологічного нагляду (контролю) за:
 • дотриманням санітарного законодавства, безпечністю та окремими показниками якості харчових продуктів, біологічними продуктами, патологічним матеріалом,
 • додержанням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами державних санітарних норм і правил, гігієнічних нормативів і регламентів безпечного виробництва, транспортування зберігання, застосування  пестицидів і агрохімікатів у харчових продуктах та продовольчій сировині, зокрема імпортованих лікарських травах, водних об’єктах; воді, що використовується для господарсько – питного постачання, купання, спортивних занять, організованого відпочинку та з лікувальною метою; лікувальних грязях, ґрунтах, на землях населених пунктів, оздоровчого та рекреаційного призначення;
 • дотриманням показників вмісту шкідливих для здоров’я людини речовин та інгредієнтів у тютюнових виробах, які реалізуються на відомчій території;
 • факторами середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення, та участь у визначенні цих факторів, встановленні і оцінюванні ступеню створюваного ними ризику;
 1. Забезпечення проведення санітарних, профілактичних і протиепідемічних заходів щодо охорони відомчої території від проникнення хвороб людей з інших територій або карантинних зон;
 2. Участь у проведенні санітарно – епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення і поширення інфекційних хвороб, у тому числі через харчові продукти; групових та індивідуальних харчових отруєнь, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень; випадків порушення норм радіаційної безпеки, санітарних правил роботи з радіоактивними речовинами, іншими джерелами іонізуючих випромінювань та вжиття заходів щодо їх усунення відповідно до законодавства;
 3. Здійснення в межах компетенції, контролю за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей;
 4. Подання в установленому порядку, пропозицій щодо обмеження або заборони в’їзду на відомчу територію громадян України, іноземців та осіб без громадянства, експорту, імпорту, транзиту вантажів і товарів з держав або регіонів у зв’язку з неблагополучною епідемічною ситуацією на їх території;
 5. Розробка та здійснення санітарних заходів, що стосуються обмеженого (визначеного) кола осіб чи випадків, передбачених законодавством, зокрема, щодо обмежування, заборони, тимчасового припинення діяльності; вживання, відповідно до закону інших заходів реагування, у тому числі обмежування або заборони ввезення (пересилання) на митну територію, перевезення через митну територію (транзит) біологічних продуктів та патологічного матеріалу;
 6. Реалізація державної політики в сфері санітарного законодавства, попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення;
 7. Організація проведення в лабораторіях досліджень (випробувань) та/або експертизи для цілей державного контролю; здійснення відбору зразків об’єктів санітарних заходів, зразків продукції та перевірки її характеристик;
 8. Проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи з оформленням результатів та відповідних висновків;
 9. Узагальнення результатів здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду з аналізом причин виявлених порушень, розробкою та поданням у встановленому порядку пропозицій щодо перегляду встановлених вимог, якщо вони не забезпечують належного рівня захисту здоров’я населення та санітарно-епідемічного благополуччя населення;
 10. Розробка, виконання та/або організація виконання загальнодержавних програм та/або планів у галузі небезпечних факторів та показників безпечності та окремих показників якості харчових продуктів у визначених сферах;
 11. Участь у реалізації науково-технічної, технологічної та інноваційної політики; впровадженні у виробництво науково-технічних досягнень та передового досвіду з питань профілактики захворювань людини, а також факторів середовища життєдіяльності людини, реалізації державної політики в інших визначених сферах;
 12. Участь у розробленні санітарних, протиепідемічних (профілактичних) заходів, вимог щодо окремих показників якості харчових продуктів, кормів, технічних регламентів та стандартів;
 13. Організація розгляду звернень громадян з питань, що належать до компетенції, виявлення та усунення причин, що призводять до подання громадянами скарг;
 14. Здійснення моніторингу причин і кількості звернень фізичних та юридичних осіб щодо дотримання санітарного законодавства та випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок споживання продукції (користування нею) та впливу небезпечних факторів середовища життєдіяльності людини;
 15. Застосування у межах повноважень, передбачених законом, заходів до усунення порушень вимог закону та притягнення винних осіб у таких порушеннях до відповідальності згідно закону;
 16. Подання матеріалів перевірок до правоохоронних органів для вирішення питань про притягнення до кримінальної відповідальності осіб, у діях яких містяться ознаки кримінального правопорушення;
 17. Надання адміністративних послуг відповідно до закону;
 18. Участь у формуванні державного замовлення на підготовку кадрів у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.


Print
PDF
Email

Мапа сайту

Напрямки